Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne i apartamentowce

Budynek, ul. Karmelicka

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

lokalizacja: Wadowice, ul. Karmelicka
pow. całk.: 3.269,34 m2
kubatura: 9.935,66 m3
inwestor: Urząd Miejski w Wadowicach
projekt: 2011r.