Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne i apartamentowce

Budynek, ul. Fabryczna

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

lokalizacja: Poznań, ul. Fabryczna 8
pow. użytkowa: 1.171,64m2
kubatura: 3.456,33m3
inwestor: Urząd Miasta Poznań, ZKZL w Poznaniu
projekt: 2009r.
realizacja: 2010r.