Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne i apartamentowce

Zespół budynków, ul. Smardzewska

obiekt:

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

lokalizacja: Poznań, ul. Smardzewska 20, 22, 24
pow. użytkowa: 12.981,03 m2
kubatura: 52.753,90 m3
inwestor: prywatny
projekt: 2006r.