Osiedla mieszkaniowe wielorodzinne i apartamentowce

Budynek, ul. Szamarzewskiego

obiekt:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

lokalizacja: Poznań, ul. Szamarzewskiego 29
pow. użytkowa: 1.385,00m2
kubatura: 4.570,50m3
inwestor: Urząd Miasta Poznań, ZKZL w Poznaniu
projekt: 2009r.
realizacja: 2010r.