Budynki użyteczności publicznej

Kompleks sportowo – rekreacyjny

obiekt:

Kompleks sportowo – rekreacyjny składający się z krytej pływalni, hali
sportowo – widowiskowej, amfiteatru plenerowego oraz zewnętrznych
urządzeń sportowych

lokalizacja:

Babimost, woj. lubuskie

pow. użytkowa:

5.386,90m2

kubatura:

34.965,60m3

inwestor:

Urząd Miasta Babimost

projekt:

2005r.

realizacja: 2007r.
gł. projektant: mgr inż. arch. Zdzisław Banaś